لبخند زیبایت را هیچگاه فراموش نخواهیم کرد  

یکسال از کوچ پرستوهاگذشت پرستوهای عاشقی که این با برای همیشه از بین ما رفتند وکوچشان برگشتی نداشت.

زنده یاد حجه الاسلام مهدی قاسمی روحانی سابق نیگنان که سال گذشته به همرا همسر و یکی از فرزندان خود در حادثه رانندگی به دیدارحق شتافت  در کنار حجه الاسلام ناصری یکی دیگر از روحانیون نیگنان(شادی رو ح شادروان قاسمی وهمسر و فرزندشان صلوات)                                                                   .  باتشکر از ارسال کننده تصاویر

منبع : نیگنان آوای آشنا |زنده یاد قاسمی منبع : |زنده یاد قاسمی منبع : |زنده یاد قاسمی
برچسب ها : قاسمی